-->
ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದೆ ವೀಣಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ : ಸಂಚಿಕೆ - 10

ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದೆ ವೀಣಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ : ಸಂಚಿಕೆ - 10

ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದೆ ವೀಣಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ : ಸಂಚಿಕೆ - 10
ART GALLERY : ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ


▪️ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರು : ವೀಣಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
Artist Name : Veena Srinivas

     Veena Srinivas is an artist of Mangalore who is well-known for her efforts in propagating and creating a renewal of interest in Kāvi mural paintings, a form of painting on the inner and outer walls of temples in the Konkan coast of India.
       Veena Srinivas received training in fine art from Madhav Rao Pavanje, Mangaluru’s veteran artist who hails from the famed Pavanje family of artists, well-known from many generations.  Veena herself was born into a family that was no stranger to different forms of art, her grandfather being the late Venkatraya Kamath, a dedicated teacher who was a student of the prestigious JJ School of Arts, Mumbai.
      Veena found her niche in Kavi mural. paintings, a form of folk art that flourished in many hindu shrines in Goa during the sixteenth century. She happened to chance upon Kāvi  mural paintings on the walls of the Sri Mahalasa Narayani Temple at Kumta in Karnataka. The exquisite beauty of the works attracted her attention.  She travelled extensively to collect information on this form of art and followed it up with intense research.  Having developed an abiding commitment to this genre of art she regrets that the folk design is fast disappearing due to temple renovations and lack of preservation or conservation efforts. 
      She is currently working on Kavi folk motifs. The paintings thus produced are exhibited so as to create an awareness and understanding of this art form. Striving relentlessly to revive this art she conducts awareness programs and workshops and reproduces folk motifs as replica images with the intention to promote the art form, in addition to creating new Kavi works, mostly with themes from Indian mythology.

◾Senior Fellowship from Ministry of Culture, New Delhi
◾Research Study on Folk Motifs of Kavi Mural Arts (Rural Temples Chitra Kavya of Coastal Karnataka)


◾FELICITATION
▪️2018 : International Women’s Day, Rotary Anns Club Mangaluru.
▪️2017 : “Upadhyaya Samman” State Level Award, Udupi.
▪️2016 : Avakash” International Women’s Day – WGSHA, Department of Commerce, Centre for Social Entrepreneurship - Manipal University & POWER®, Manipal.
▪️2011 : Young Achiever of 2011 – G. S. B Seva Sangh® & G. S. B Yuvaka Vrinda Fund, Mangaluru

◾Solo Shows : 
▪️2018 : m.i.l.a.p, MAHE, Manipal.
▪️2016 : Kaavee nayana – Prasad Art Gallery, Mangaluru.
▪️2011 : Glimpses - Prasad Art Gallery, Mangaluru.
▪️2008 : Expressions -Prasad Art Gallery, Mangaluru. & More than 25 shows in India. 
◾Group Shows : 
    Participated in a number of state and national level exhibition for over 25 years

◾WORKSHOP  
▪️2016 : Kavi Chithara Mathu Geeru Shilpa, Sullia
▪️2015 : Hasthaprathi Samrakshana Abhiyaan Maarga Mathu Tantra Karyagara- National Trust for Computation & Archival of Oriental Media , Udupi.
▪️2013 : Art Disscussion by Sri Suresh Jairam, Karavali Chitrakala Chavadi®, Mangaluru.
▪️2013 : World Art Day Celebration Karnataka Lalithkala Academy & Karavali Chitrakala Chavadi®, Mangaluru.
▪️2012 : Kala Rasagrahana Kammata, organized by Kannada & Culture Department & Karnataka Lalithakala Academy, Mangaluru.
▪️2012 : Sampradayika Kāvi Kale Karyagara by Sri. Ganjifa Raghupathi Bhat, organized byVruksha kala, Udupi.
▪️2022 : Karkala Utsav at Karkala, Karnataka Lalithakala Academy, Bengaluru
▪️2017 : Udupi Parba, Malpe Beach, Udupi.
▪️2015 : Kala Konkani, Karnataka Konkani Sahithya Academy, Mangaluru.
▪️2014 : Varna Chitrakala Shibira, Karwar.
▪️2013 : Dr. Shivram Karanth Art Camp, BalaVana Samithi, Puttur.
▪️2012 : Nada Kala Nudi–Prachya Vasthu Sangrahalayagalu hagu Parampare Ilakhe, Bengaluru, Kannada & Culture Department, D.k & Karavali Chitrakala Chavadi® Mangaluru.
▪️2011: Hebbararu mathu Bannagalu, Udupi – Kannada & Culture Department Bengaluru, Jilladalitha, Udupi.
▪️2011 : Rekha Sangathya Demonstration Drawing Camp, Sangathya Visual Academy, Mangaluru.
▪️2010 : Art Camp, First World Konkani Cultural Convention, 2010, Mangaluru.
▪️2010 : Chitrakala Shibira, Sirsi, Karnataka Lalitkala Academy, Bengaluru.
▪️2010 : Varna Jagruthi – State Level Art Camp, Alva’s Education Trust®, Moodbidri.
▪️2010 ; Makaram - National Level Painters Camp, Kerala Lalitha Kala Academy, Trissur
▪️2009 : Varna Mudi – Art Camp, Vishwa Tulu SammelanaMangaluru.
▪️2009 : Shrishti Stithi Laya – Artists Impression of the MSEZ Project, Mangaluru.
▪️ 2007 : Sadrushya – State Level Art Camp, Alva’s Education Trust®, Moodbidri.
▪️2007 : Impact 07 – National Level Art Camp, Gurukul Public School, Kundapu

◾HANDS ON TRAINING & AWARENESS PROGRAMS ON KĀVI KALE BY VEENA SRINIVAS
▪️2020 : GSB UTSAV-2020, Mangaluru.
▪️2019 : At “ RADHAKRISHNA” Mangaluru for students from VKR Acharya Eng. High School & HMM Eng. High Primary School, Kundapur
▪️2019 : Shakthi Residential School, Mangaluru.
▪️2019 : Delhi Public School MRPL, Mangaluru
▪️2018 ; Ramakrishna Mutt, Mangaluru. & more than 20 workshops in Karnataka

◾COLLECTIONS : 
▪️Sapthamāthrikas (Kāvi Kale) – Ravi Patel, Mumbai.
▪️Radhakrishna (Eternal Love), Mahalaxmi (Kāvi Kale) – Bhagya kamath, Udupi.
▪️Surya Mandala (Kāvi Kale) - Sushma, Austin, USA.
▪️Ram Pattabhisheka, Gai-Gopal (Kāvi Kale) – Dr. Murali, Mangaluru
▪️Surya Mandala, Chandra Mandala (Kāvi Kale)- Sonam Kapadia, Dubai.
▪️Trimukha Ganesha, Srikaramurthi (Kāvi Kale)-Gauri R Kudva, Vadodara, Gujarat.
▪️Aandal (Kāvi Kale), Rakshitha Pailoor, Bengaluru.
▪️“Goddess Mahamaya”, Shree Kudtheri Mahamaya Temple, Mangaluru.
▪️Venkataramana – Mahesh Kamath, Infosys, Mangaluru.
▪️Saraswathi(w/c), Mukyaprana (Kāvi Kale) – Vishwanath Kamath, USA.
▪️Radhakrishna, Benne Krishna (Kāvi Kale), Sujir Bhavana Nayak
▪️Dashāvatar, Surya Mandala, Chandra Mandala, Sapthamāthrikas (Kāvi Kale), Mumbai.
▪️Benne Krishna, Odanata, (Kāvi Kale) - Swarna Jewellers, Udupi.
▪️Sita Swayamwar (Kāvi Kale) – Dubai.
▪️Hāraike (Kāvi Kale) – Dr. Kiran Acharya, Udupi.
▪️Herambha- Dr. Mohan Alva, Alva’s Education Trust®, Moodbidri
▪️Many others in India and abroad

◾Address
Veena Srinivas, Artist 
“SRINIVAS”, 
14-6-941/1, Panchavati lane,
K.S.Rao Road,
Mangaluru-575 001.
Mobile : 9845417777, 6363433588 
E-mail : veenasrinivas2007@rediffmail.comSTYLE : Kaavi Kale
TITLE : Kaalachakra
MEDIA : Acrylic on Canvas 
SIZE : 6.5x8.5 FeetSTYLE : Kaavi Kale
TITLE : Surya mandala
MEDIA : Acrylic on Canvas 
SIZE : 36x46 InchesSTYLE : Kaavi Kale
TITLE : Chandra mandala
MEDIA : Acrylic on Canvas 
SIZE : 36x46 Inches
STYLE : Kaavi Kale
TITLE : Aandala
MEDIA : Acrylic on Canvas 
SIZE : 28x40 InchesSTYLE : Kaavi Kale
TITLE : SaptaMaatrikas
MEDIA : Acrylic on Canvas 

STYLE : Kaavi Kale
TITLE : Dashavatar
MEDIA : Acrylic on Canvas 

STYLE : Kaavi Kale
TITLE : Trimukh Ganpati
MEDIA : Acrylic on Canvas 

STYLE : Kaavi Kale
TITLE : Radha Krishna
MEDIA : Acrylic on Canvas 
STYLE : Kaavi Kale
TITLE : Ramayana Sita Swayamvar
MEDIA : Acrylic on Canvas STYLE : Kaavi Kale
TITLE : Childhood of Rama
MEDIA : Acrylic on Canvas 
STYLE : Kaavi Kale
TITLE : Mahalaxmi
MEDIA : Acrylic on Canvas STYLE : Kaavi Kale
TITLE : Jai Hanuman
MEDIA : Acrylic on Canvas 
STYLE : Kaavi Kale
TITLE : Mooshika Vahana
MEDIA : Acrylic on Canvas 
STYLE : Kaavi Kale
TITLE : Maha Vishnu
MEDIA : Acrylic on Canvas ART GALLERY : ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ಸುತ್ತವೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. 
      ಇಂತಹ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕರು ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ..... ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಿಂದ.....
       ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲುದ್ದೇಶಿಸುವ ಚಿತ್ರಕಲಾಪ್ರಿಯರು ನೇರವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
◾Address
Veena Srinivas, Artist 
“SRINIVAS”, 
14-6-941/1, Panchavati lane,
K.S.Rao Road,
Mangaluru-575 001.
Mobile : 9845417777, 6363433588 
E-mail : veenasrinivas2007@rediffmail.com
********************************************

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article