-->
ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ : ಸಂಚಿಕೆ - 54

ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ : ಸಂಚಿಕೆ - 54

ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ : ಸಂಚಿಕೆ - 54
ART GALLERY : ನಾಡಿನ ಯುವ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

     
◾ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರು : ಸಂದೀಪ್ ಕೋಟೇಶ್ವರ
Artist Name : Sandeep Koteshwara
▪️D.O.B : 01-03-2000
▪️Qualification : Bachelor of visual art (BVA Painting) Mahalasa college of visual art, Mangalore
▪️Designation : Freelance designer
◾Address
Sandeep Koteshwara
'Samruddhi' 
Bobbarya Makki, 
Markodu, Koteshwara,
Kundapura (TQ) Udupi district
sandeepdevadiga7259@gmail.com
Mob: 729606154


◾WORKSHOPS: 
▪️2017- Mandala design workshop at Mahalasa college of visual art Mangalore
▪️2018: pencil workshop under the guidance Syed Asif Ali sir
▪️2019: lino cut graphic design under the guidance by K.T Nagaraju sir
▪️2019: Oil colour workshop at Mahalasa college of visual art Mangalore under the guidance mohan kumar B.P sir
▪️2020: Mysore Traditional Painting workshop at Mahalasa college of visual art Mangalore under the guidance mohan kumar B.P sir
▪️2021: Kinnala Traditional art workshop at Mahalasa college of visual art Mangalore under the guidance mohan kumar B.P sir 
▪️2021: Oil colour workshop at Mahalasa college of visual art Mangalore under the guidance Syed Asif Ali sir


◾EXHIBITION
▪️2019: Oil colour works exhibition at Mahalasa college of visual art MangaloreTitle: nirlipta 
Acrylic on handmade sheet
▪️2019: Lino cut graphic design works exhibition at Mahalasa college of visual Mangalore 
▪️2020: Mysore Traditional Painting exhibition at least Mahalasa college of visual art Mangalore
▪️2021: Kinnala Traditional Painting exhibition at Mahalasa college of visual art MangaloreTITLE : Nirlipta 
SIZE : 12×18 Inches
MEDIA : Acrylic On Paper TITLE : Woman
SIZE : 12×18 Inches
MEDIA : Acrylic On Paper TITLE : Lino cut graphic design
SIZE : 12×18 Inches
MEDIA : Print On Paper TITLE : Lino cut graphic design
SIZE : 12×18 Inches
MEDIA : Print On Paper TITLE : Kinnala work
SIZE : 24×24 Inches
MEDIA : Mixed On Board TITLE : Kalamkari Traditional Work
SIZE : 10×16 Inches
MEDIA : Acrylic On Paper TITLE : Mysore Traditional Work
SIZE : 10×16 Inches
MEDIA : Mixed On Paper TITLE : Vegitables
SIZE : 12×8 Inches
MEDIA : Poster Colour On Paper TITLE : Tailor
SIZE : 24×18 Inches
MEDIA : Water Colour On Paper 

 

TITLE : Portrait
SIZE : 30×36 Inches
MEDIA : Poster Colour On Paper TITLE : Jaguar
SIZE : 28×36 Inches
MEDIA : Oil Colour On CanvasART GALLERY : ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. 
      ಇಂತಹ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕರು ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ..... ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಿಂದ.....
       ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲುದ್ದೇಶಿಸುವ ಚಿತ್ರಕಲಾಪ್ರಿಯರು ನೇರವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.