-->
ನಾರಾವಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕವನಗಳು

ನಾರಾವಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕವನಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಕವನಗಳು
ಕವನ ರಚನೆ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
7ನೇ ತರಗತಿ.
ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ    
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ


ಮಕ್ಕಳು

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಚಂದ..
ಅವರು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ 
ಇನ್ನೂ ಚಂದ...
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಕಂದ.
ಮಕ್ಕಳು ನಕ್ಕರೆ ಆಗುವುದು ಆನಂದ.
................................................ ಪಲ್ಲವಿ
7ನೇ ತರಗತಿ.
ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ    
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
********************************************ಬುಗುರಿ

ಬುಗುರಿ ಬುಗುರಿ ನನ್ನಯ ಬುಗುರಿ..
ನನ್ನಯ ಬುಗುರಿ ಚಂದದ ಬುಗುರಿ..
ತಿರುಗುತ ತಿರುಗುತ ಸುತ್ತುವ ಬುಗುರಿ..
ನನ್ನಯ ಪುಟ್ಟ ಬಣ್ಣದ ಬುಗುರಿ .
................................................ ವೀಣಾ
7ನೇ ತರಗತಿ.
ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ    
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
********************************************ನವಿಲು

ನವಿಲೇ ನವಿಲೇ ಬಾಬಾ ನವಿಲೇ ....
ನನ್ನಯ ಮುದ್ದಿನ ಸುಂದರ ನವಿಲೇ ...
ತೋರಿಸು ನಿನ್ನಯ ಸುಂದರ ಬಣ್ಣ...
ಕೊಡುವೆನು ನಿನಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣ..
ನವಿಲೇ ನವಿಲೇ ಬಾಬಾ ನವಿಲೇ ...
ನನ್ನಯ ಮುದ್ದಿನ ಸುಂದರ ನವಿಲೆ...
................................................ ರಮ್ಯ 
7ನೇ ತರಗತಿ.
ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ    
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
********************************************ನನ್ನಯ ನಾಡು

ನನ್ನಯ ಸುಂದರ ಕನ್ನಡ ನಾಡು..
ಇದರೊಳಗೆ ನನ್ನಯ ಪುಟ್ಟಗೂಡು....
ಅದರೊಳಗೆ ಚೆಲುವಿನ ನಗುವಿನ ಹಾಡು....
ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದು ಹಸಿರಿನ ಕಾಡು.
................................................ ಶೃತ
7ನೇ ತರಗತಿ.
ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ    
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
********************************************        ಚಂದ

ತಾಯಿಗೆ ಮಗು ಚಂದ..
ನವಿಲಿಗೆ ನಾಟ್ಯ ಚೆಂದ..
ಕಾಡಿಗೆ ಗಿಡ ಮರ ಚೆಂದ.. 
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಚಂದ..
ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡೇ ಚಂದ.
................................................ ಪೂಜಾ
7ನೇ ತರಗತಿ.
ಸರಕಾರಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ    
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾರಾವಿ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
********************************************Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article