-->
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 479

ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 479

ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 479ಜ್ಞಾನೇಶ್ 
9ನೇ ತರಗತಿ
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಕ್ಕಡ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಧನ್ಯಶ್ರೀ
10ನೇ ತರಗತಿ
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕೊಕ್ಕಡ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಅದಿತಿ ಕೆ
7ನೇ ತರಗತಿ
ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಕೊಕ್ಕಡ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಧನ್ವಿತಾ
7ನೇ ತರಗತಿ
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಂಗೇರಿ
ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸಹನಾ
6ನೇ ತರಗತಿ
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಂಗೇರಿ
ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ನಿಧಾ ಫಾತಿಮಾ 
3ನೇ ತರಗತಿ
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಂಗೇರಿ
ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಇನ್ಶಾ ಫಾತಿಮಾ
3ನೇ ತರಗತಿ
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಂಗೇರಿ
ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮಾನ್ಯಶ್ರೀ
7ನೇ ತರಗತಿ
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಂಗೇರಿ
ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀದೇವಿ
5ನೇ ತರಗತಿ
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಹಳ್ಳಿಂಗೇರಿ
ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮ
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article