-->
ರಿಧಾ ಬರೆದಿರುವ ಕವನಗಳು

ರಿಧಾ ಬರೆದಿರುವ ಕವನಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ 
ರಿಧಾ ಬರೆದಿರುವ 
ಕವನಗಳು

           ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ
         -----------------------
    ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿ ಜನಿಸಿದೆ ನಾನು
    ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲಿ ಮಲಗಿದೆ ನಾನು
    ಜೋ.. ಜೋ. .ಲಾಲಿ ಎನ್ನುತ ಅಮ್ಮ
    ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಲಗಿಸುವಳು/ಪ/
ಬಾ ಬಾ ಪುಟ್ಟ ಎನ್ನುತ ಅಪ್ಪ
ಮಮತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವನು
ತಂದೆಯ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ 
ಬೆಳೆದೆನು ನಾನಿಂದು
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಋಣದಿಂದಲೇ
ಕವಿಯಾದೆನು ನಾನಿಂದು/ಪ/
    ದಿನವೂ ಕಥೆಯ ಹೇಳುವಳು ಅಜ್ಜಿ
    ತಿನ್ನುತ ಕೇಳುವೆ ನಾನೋಂದು ಬಜ್ಜಿ
    ಆಟವಾಡಲು ಬರುವನು ಅಜ್ಜ
    ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವನು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ/ಪ/
ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರೀತಿಯು ನನಗೆ
ಅಪ್ಪನ ಕಂಡರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟವು ನನಗೆ 
ತಂಗಿಯು ನಾನು ಆಡುವೆವು
ಚುಕುಬುಕು ರೈಲನು ಓಡಿಸುವೆವು /ಪ/
    ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದೆನು ಅಪ್ಪನ ಋಣದಿಂದ
    ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರುವಾದಳು     
    ಮನೆಯಿಂದ
    ದೇವರಂತೆಯೇ ಬಂದರು ಇವರು
    ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿ ಬೆಳೆಸುತಿಹರು ನಮ್ಮನ್ನು /ಪ/
..................................... ರಿಧಾ ಡೋರಳ್ಳಿ 
4ನೇ ತರಗತಿ 
ಸೇಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ
*******************************************


             ದೇಶದ ಯೋಧರು
              --------------------
  ಈ ದೇಶದ ಯೋಧರೆ. ‌. .
  ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ವೀರರೇ. . 
  ದೇಶವ ಕಾಯುತಾ ಇರುವರು
ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವರು
ದೇಶದ ಬಾವುಟವ ಗೌರವಿಸುವರು
ಜನಗಣಮನವಾ ಹಾಡುವರು
ಈ ವೀರ ಸೈನಿಕರು. .ಈ ವೀರ ಸೈನಿಕರು/ಪ/
    ದೇಶ ಸೈನ್ಯವಾ ಬೆಳೆಸಿ
    ದೇಶದ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿ
    ಗಡಿಯನು ಕಾಯುತಿಹರು
    ದೇಶವಾ ರಕ್ಷಿಸುತಿಹರು
    ಈ ವೀರ ಸೈನಿಕರು. .ಈ ವೀರ ಸೈನಿಕರು. ./ಪ/
ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಗೌರವಿಸುವರು
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರು
ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮರೆತು ದೇಶವ ಕಾಯುತಿಹರು
ಈ ವೀರ ಸೈನಿಕರು ಈ ವೀರ ಸೈನಿಕರು
ನಮ್ಮಯ ನಾಡಿನ ನಾಯಕರು . ./ಪ/
..................................... ರಿಧಾ ಡೋರಳ್ಳಿ 
4ನೇ ತರಗತಿ 
ಸೇಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ
*******************************************Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article