-->
ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ಕಂದನ್ ಜಿ : ಸಂಚಿಕೆ - 03

ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ಕಂದನ್ ಜಿ : ಸಂಚಿಕೆ - 03

ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ಕಂದನ್ ಜಿ : ಸಂಚಿಕೆ - 03
ART GALLERY : ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರು : ಕಂದನ್ ಜಿ.
Artist Name : KANDAN G 
Mr. KANDAN Born in (1968), KARNATAKA –INDIA
Award:
◾18TH International art Binnale 2018 Bangladesh, Dhaka. The Granal award 2018.
◾Soul and spirit society organization national COVID -19 art competition winning national award 2020.
◾International creative drawing exchange program 2020–21. Artoz diversity of lines space
◾award winning Gallery Artoz – INDIA.
◾Senior Fellowship: Lalithkala Acadamy 2019-2020 Government of KARNATAKA –INDIA.
◾Working Abroad:
Malaysia
Indonesiya
Combodia
Bangladesh (Dhaka) 
Turkey (Eskisehir)
◾Krishna chetty - Foundation presents next step art work shop in mysore,
◾Carstreet studios Sydney presents, Urvashi a poetry of female nudes
online group show.
◾Hindu bhatt - Art ventures presents and figurative compositions.
◾Art Gallery slate level group show Gadag Karnataka - 2021.
◾Ananta dwitiya – Exploring the limitless – national online group
show 2021.
◾7th international GEOJE international art festivel in south korea
Collections : 
◾THEME MUSEUM South korea – 2021.
◾Bangladesh shilpakala academy Museum ◾Turkey Eskisehir
◾many more private colletion in India and abroad.
Address: 
KANDAN G Professional Artist
Karnatska , India
Phone: +91 720-444-2748
Email : gkxview16@gmail.com


Title : Contemporary society 0112
Media : acrylic on canvas 
Size : 48x60 inches


Title : Contemporary society 0113
Media : acrylic on canvas 
Size : 48x48 inchesTitle : Contemporary society 0114 
Media : acrylic on canvas 
Size : 48x48 inchesTitle : Contemporary society 0115
Media : acrylic on canvas 
Size : 30x30 inchesTitle : Contemporary society 0116
Media : acrylic on canvas 
Size : 48x48 inchesTitle : Contemporary society 0117
Media : acrylic on canvas 
Size : 48x60 inches

          Kandan G. About my Works :
My last 3 decades body of works are a response to various socio-political phenomena witnessed, seen, convinced and persuaded through social media. Often, I feel that, human beings are part of larger hidden socio-political and cultural network systems. Under such social situations of a dissent is helplessness one. On the other hand, the economic dilemma binds one to negotiate between ehtico-moral ideology and survival of the fittest. When these binaries of intriguing conflicts transform towards greed results in atrocity and anarchic nation state. Where the all ideology and morale are cast shadow of the globalised neo-liberalised capitalism, idealism stands meaningless victim and false currency. 
         As an artist, I largely address these social phenomena through motifs, metaphors and personification borrowed from various juncture of contemporary society. Largely my visual language adheres to metaphoric and symbolic representations to trigger my views of contemporary society. Quite often a dusty bull and manipulated news texts, typography and sentences from print media to enhance the effective communication potentialities of meanings. Empty chair I constantly use metaphorically to represent the chase of human greedy instincts and hegemonic longingness. 
          Art works as a process of investigation into the myriad possibilities of anticipation towards the witnessed and being critically skeptical about it, is what curious me to explore in images and texts. The text invocated personified dusty bull in its aggressive gestures further provokes that greed which the humans look forward. Few of my works also looks into the due frustration made of human catastrophes.  
Some attempts also take the historical voyage by using persona of Gandhian models of idealism to invoke the repentance and caution. 
 .....................  KANDAN G Professional Artist

ART GALLERY : ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ಸುತ್ತವೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. 
      ಇಂತಹ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕರು ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ..... ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಿಂದ.....
       ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲುದ್ದೇಶಿಸುವ ಚಿತ್ರಕಲಾಪ್ರಿಯರು ನೇರವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Address
KANDAN G Professional Artist
Karnatska , India
Phone: +91 720-444-2748
Email : gkxview16@gmail.com
******************************************

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article