-->
ಮಕ್ಕಳ ಕವನಗಳು : ರಿಧಾ ಡೋರಳ್ಳಿ

ಮಕ್ಕಳ ಕವನಗಳು : ರಿಧಾ ಡೋರಳ್ಳಿ

ರಿಧಾ ಡೋರಳ್ಳಿ 
3 ನೇ ತರಗತಿ 
ಸೇಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಇವರು ಬರೆದಿರುವ 3 ಕವನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

          ನಮ್ಮ ಸನಾ
     (ತಂಗಿಯ ಕುರಿತು ಕವನ)
    ---------------------------
ಇವಳೇ ನಮ್ಮ ಸನಾ
ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಣಾ
ಖಾರವೆನು ತಿನ್ನೋದೆ ಇಲ್ಲ
ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು
ಇವಳೇ ನಮ್ಮ ಸನಾ
ಟೊಣಾ ಟೊಣಾ ಟೊಣಾ
      ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಳು
      ಹೋಂವರ್ಕ ಮಾಡುವಳು 
      ಇವಳೇ ನಮ್ಮ ಸನಾ
      ಟೊಣಾ ಟೊಣಾ ಟೊಣಾ
............................................ ರಿಧಾ ಡೋರಳ್ಳಿ 
3 ನೇ ತರಗತಿ 
ಸೇಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
********************************************


           ಜೈ ಹನುಮಂತ
       --------------------------
ಜೈ ಹನುಮಂತ ನೀ ಗುಣವಂತ
ನೋಡುವೆ ಯಾರನ್ನು
ರಾಮನ ಪ್ರಾಣ, ರಾಮನ ಭಕ್ತ
ಹುಡುಕುವೆ ಯಾರನ್ನು //ಪ//
      ನಾ ನಿನ್ನನು ಪೂಜಿಸುವೆ
      ನಿನ್ನ ಹಾಡನು ನಾ ಹಾಡುವೆ
      ದಯೆ ಪಾಲಿಸು ನಮಗೆ 
      ಕರುಣೆ ತೋರು ನೀ ನಮಗೆ/ಪ/
ಎದೆಯಲಿ ಇರುವರು. . . .
ಆ.. ಮಹಾ ದೇವರು. . . .
ಅವರಿಗೆ ನೀನೆ ಪ್ರಾಣ,
ಅವರಿಗೆ ನೀನೆ ಗೆಲುವು
ಜೈಶ್ರೀರಾಮ, ಜೈಹನುಮಂತ /ಪ/
        ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡವ ಹಾರುವೆ
        ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲಾರದೆ
        ನೀ ಬಾಳುವೆ
        ವರವ ಪಾಲಿಸೋ ನೀ
        ಕರುಣೆ ಪಾಲಿಸು //ಪ//
ವಾಯು ಪುತ್ರನು ನೀ
ಅಂಜನಿ ಮಾತೆಯ ಮಗನು ನೀ
ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಆಡಲು ಹೋಗಿ
ಸೌರಮಂಡಲವ ನಡುಗಿಸಿದೆ
ಬಲವಾನ, ಶಕ್ತಿದಾತನೇ ನೀನು
ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ, ಜೈ ಜೈ ಮಾರುತಿ //ಪ//
............................................ ರಿಧಾ ಡೋರಳ್ಳಿ 
3 ನೇ ತರಗತಿ 
ಸೇಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
********************************************           ಭೂತಾಯಿ
          ----------------
ಪೂಜಿಸುವೆ ನಾ ಪೂಜಿಸುವೆ
ಭೂ ತಾಯಿಯನು ನಾ
ಪೂಜಿಸುವೆ. . . .
ಗಾಳಿಯು ನೀನೆ. . .
ಉಸಿರು ನೀನೆ. . . .
ನಮ್ಮನು ಬೆಳೆಸಿದ 
ಮಹಾತಾಯಿಯು ನೀನೆ. /ಪ/
       ಹಣ್ಣು ನೀನೆ. . . 
       ಹೂವು ನೀನೆ. . 
       ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ 
       ಮಹಾಮಾತೆಯು ನೀನೆ. . . 
       ಸೌರಮಂಡಲದಲಿ 
       ಇರುವೆ ನೀನು. . . . 
       ಜೀವಿಗಳನು ಹೊಂದಿರುವೆ ನೀನು. . . . ‌ 
       ಪೂಜಿಸುವೆ ನಾ ಪೂಜಿಸುವೆ
       ಭೂತಾಯಿಯನು ನಾ
       ಪೂಜಿಸುವೆ.
ಮಣ್ಣನು ನೀ ಕೊಡುವೆ
ಹೊನ್ನನು ನೀ ಕೊಡುವೆ
ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯ 
ನೀ ಕೊಡುವೆ. . . .
ಮಾರ್ಗವು ನೀನೆ. . . .
ಸ್ವರ್ಗವು ನೀನೆ. . . 
ದಾರಿಯ ತೋರುವ 
ಗುರುವು ನೀನೆ...... /ಪ/
      ನಿನ್ನನು ನಾನು ಉಳಿಸುವೆನು
      ಮರಗಿಡಗಳನು ಬೆಳೆಸುವೆನು
      ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿಯನು ಪಡೆಯುವೆನು
      ಕಲುಷಿತದಿಂದ ನಿನ್ನನು
      ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವೆನು
      ಪೂಜಿಸುವೆ ನಾ ಪೂಜಿಸುವೆ
      ಭೂ-ತಾಯಿಯನು ನಾ ಪೂಜಿಸುವೆ.
............................................ ರಿಧಾ ಡೋರಳ್ಳಿ 
3 ನೇ ತರಗತಿ 
ಸೇಂಟ್ ಅಂಥೋನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
********************************************

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article