-->
ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ನವಿಲು - 2 ಕವನಗಳು

ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ನವಿಲು - 2 ಕವನಗಳು

         ಸುಹಾನ್ ನಾಯಕ್   7ನೇ ತರಗತಿ
            ಬಿ.ಎಂ.ಅ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮೂರೂರು,
                  ‌ಹಿರ್ಗಾನ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು

   
            ಸೂರ್ಯದಯ - ಕವನ

ನೀಲಗಗನದಿ ಸರಿಸುತ್ತಾ ಕತ್ತಲೆಯ
ಆಯಿತು ಸೂರ್ಯೋದಯ...!!

ಲೋಕಕೆ ದಿನಗರೆಯುವ ಸೂರ್ಯ
ಅಹಂಕಾರವೇನೆಂಬುದನರಿಯ...!!

ಮೇಲು-ಕೀಳೆಂಬ ಬೇಧಭಾವವನರಿಯ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಸಮಾನ ಬೆಳಕು 
ನೀಡುವ ಸೂರ್ಯ......!!

ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯ
ಅದನೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸುತ್ತಾ ಮಾಡುವನು 
ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ...!!
                 
                             
******************************

            ನವಿಲು - ಕವನ

ಅಂಗಳದಲಿ ನವಿಲೊಂದು ಕುಣಿಯುತಿದೆ
ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಮನಸನದು ಸೆಳೆಯುತಿದೆ !

ಮನಸೋತೆ ನಾನದರ ಸೊಬಗಿನ ನಾಟ್ಯಕೆ
ಕುಣಿಯುತಿರಲು ಹರುಷದಿಂದ ತನ್ನಷ್ಟಕೆ !

ಬಹುಮಾನ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೆಚ್ಚಿಸಲಲ್ಲ
ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿಯುತಿರಲು 
ನೋಡುತಿಹರು ಜನರೆಲ್ಲ ..!

ತೋರುತಿರಲು ನವಿಲದು ಸುಂದರ ಗರಿಗಳ
ಸೆಳೆದಿದೆ ನಲಿಯುತ 
ಸಾವಿರ ಮನಗಳ...!!
                 
................ಸುಹಾನ್ ನಾಯಕ್     7ನೇ ತರಗತಿ
            ಬಿ.ಎಂ.ಅ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ, ಮೂರೂರು,
                  ‌ಹಿರ್ಗಾನ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article