-->
ಹೊಸ ವರುಷದಾನಂದ - ಕವನ

ಹೊಸ ವರುಷದಾನಂದ - ಕವನ

     
        ರಕ್ಷಾ
       10 ನೇ ತರಗತಿ
       ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಂಜೀಕಲ್ಲು 
       ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು

ಹೊಸ ವರುಷದಾನಂದ - ಕವನ

ಹೊಸ ವರುಷದ ಹಾದಿಯಲಿ
ಕಂಡೆನು ನಾನು ಹೊಸದಾದ ಚಿತ್ರಣ !
ಭರವಸೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, 
ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು 
ಚೆಲ್ಲುವೆನು ಇಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲರೂ ಆಲಿಸಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ವರುಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ  
ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಆಗಮನ
ಅಂದ ಚೆಂದದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಾಲೆ,
ಕಂಗೊಳಿಸಿತು
ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮನೆ 
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಾಲೆ,
ಹೊಸ ವರುಷವು ಹೊಸ ಹರುಷವನು,
ಹೊಸ ವರುಷದ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನಾನು ದೇವಲೋಕವನು !
ಮೈ ಮರೆತು ಹೋದೆ ನಾ ಸಂತೋಷದಲಿ 
ಹೇಳತೀರದು ಹೊಸ ವರುಷದ ಆನಂದವನು !
2021 ಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾಗತವನು.
                ರಕ್ಷಾ
               10 ನೇ ತರಗತಿ
               ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪಂಜೀಕಲ್ಲು 
               ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article