-->
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 518

ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 518

ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 518ಚಾರ್ವಿ
1ನೇ ತರಗತಿ
ಸೈಂಟ್ ಅಂತೋನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್
ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ , ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ 
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಲಾಸ್ಯ ಬಿ ವಿ
4ನೇ ತರಗತಿ
ವಾಣಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪ್ರತ್ಯುಷ ಕುಲಾಲ್
3 ನೇ ತರಗತಿ
ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ
ಮಂಗಳೂರು - 2, ಎಕ್ಕೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಾನ್ವಿ 
3ನೇ ತರಗತಿ 
ನೂಜಿಬೈಲು ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ  ಮಂಚಿ 
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು,  ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ದರ್ಶಿನಿ ಪಿ ಅಮೀನ್
ಯು ಕೆ ಜಿ
ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ 
ಜಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಲ್ಯ
ಮಂಗಳೂರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ವೈಷ್ಣವಿ ಬಿ 
ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ 
ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಲೆ 
ಮೈಸೂರುಸಿ. ನಾಗನಗೌಡ 
4ನೇ ತರಗತಿ 
ಮಾರ್ಕಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೊಸಪೇಟೆ
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಮನ್ವಿ ತಂಟೆಕ್ಕು
4ನೇ ತರಗತಿ
ಯಲ್. ಸಿ. ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಸ್ಕೂಲ್ ಕಕ್ಯಪದವು
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ