-->
ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಸ : ಸಂಚಿಕೆ - 112

ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಸ : ಸಂಚಿಕೆ - 112

ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕ
ಸಂಚಿಕೆ - 112
ಲೇಖಕರು : ವಾಣಿ ಪೆರಿಯೋಡಿ
ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 
ಬೀಡು, ಕಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಚೆ, 
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 

                     
                              ವಿನ್ನೀ ಪೂಹಾ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ.... ಮಿಲ್ನೆ ಎಂಬ ಅಪ್ಪ, ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಎಂಬ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಕಥೆಗಳು ಇವು. ವಿನ್ನಿ ಪೂಹಾ ಒಂದು ಮೊದ್ದು ಮೊದ್ದು ಕರಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಯೋರ್ ಎಂಬ ಕತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರಾ ಎಂಬ ಕಾಂಗರೂ, ರ್ಯಾಬಿಟ್, ಔಲ್, ಪಿಗ್ಲೆಟ್, ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರನ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹತ್ತು ಕಥೆಗಳು ನೂರು ಎಕರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಧಾರವಾಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದು. ಮೊದ್ದು ಮೊದ್ದು ಕರಡಿಯ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಖುಶಿಪಡಿ. 
ಲೇಖಕರು: ಎ.ಎ.ಮಿಲ್ನೆ
ಕನ್ನಡ ರೂಪ: ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ
ಚಿತ್ರಗಳು: ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ
ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು  
ಬೆಲೆ: ರೂ.150/-
5-6ನೇ ತರಗತಿಯವರು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತೆ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಓದಿ ಹೇಳಬಹುದು 
ಪುಸ್ತಕ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:  ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ  abhinavaravi@gmail.com; www.abhinavabook.com 9448804905
..................................... ವಾಣಿ ಪೆರಿಯೋಡಿ
ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 
ಬೀಡು, ಕಳ್ಳಿಗೆ ಅಂಚೆ, 
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು , ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
PH: +91 94484 81340
******************************************


Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article