-->
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 516

ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 516

ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 516


ಮನ್ವಿತಾ
9ನೇ ತರಗತಿ
ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್
ಬೆಂದೂರ್, ಮಂಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಆದಿತ್ಯ
9ನೇ ತರಗತಿ
ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್
ಬೋಂದೆಲ್, ಮಂಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶುಸಾಂತ್ 
8ನೇ ತರಗತಿ 
ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಗಂಗಾನಾಡು
ಬೈಂದೂರು ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ದೀಕ್ಷಿತ್
9ನೇ ತರಗತಿ
ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಅರ್ಕುಳ
ಫರಂಗಿಪೇಟೆ, ಮಂಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಅಕ್ಷತಾ
9ನೇ ತರಗತಿ 
ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ