-->
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 512

ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 512

ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 512ಕ್ಷಿತಿ ಹಿಮಾನಿ
3ನೆಯ ತರಗತಿ
ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ನಿಧಿ ಕೈರಂಗಳ
ಶಿಶು ಮಂದಿರ
ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಭಾರ್ಗವ ಎಸ್ ರಾಚನಾಯ್ಕರ್
ಮೂರನೇ ತರಗತಿ
ಯೂನಿಕ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಭೂಮಿಕ 
4ನೇ ತರಗತಿ 
ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚಂದಳಿಕೆ, ವಿಟ್ಲ
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪ್ರತಿಕ್ಷ ಎಸ್ ರಾಚನಾಯ್ಕರ್
ಒಂದನೇ ತರಗತಿ
ಯೂನಿಕ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಭವೀಶ್
3ನೇ ತರಗತಿ 
ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಚಂದಳಿಕೆ, ವಿಟ್ಲ
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಮಹಿಮಾ
4ನೇ ತರಗತಿ
ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್
ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್, ತೆಂಕಿಲ
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಮೃದ್ಧಿ ಎನ್
ಯುಕೆಜಿ
ಜೇಸಿಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ
ಸ್ಕೂಲ್, ವಿಟ್ಲ
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ