-->
ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂ : ಸಂಚಿಕೆ - 09

ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂ : ಸಂಚಿಕೆ - 09

ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ : ಕಲಾವಿದ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂ : ಸಂಚಿಕೆ - 09
ART GALLERY : ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ


▪️ಕಲಾವಿದರ ಹೆಸರು : ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂ
Artist Name : Vishwas M.
▪️Date of Birth : 24.08.1983
▪️Place of Domical : Periyappady Kasaragod District, Kerala state, INDIA

◾Qualification :  
▪️5 year Specialization in painting (Mahalasa collage of visual arts Mangalore, Karnataka)
▪️B.F.A. (Bachelor of fine arts)(Srujana fine arts collage Dharwad, Karnataka)
▪️Profession : Contemporary Artist

◾Solo show :  
▪️2019 October. Nehru Center Worli, Mumbai 
▪️2010 August - “Whispering Wonders” at Orchid Art Gallery, Mangalore. Karnataka
◾Awards  
▪️Copper Medal in 4th National Painting camp at Ujjain 2005 - 06 ▪️Cash Award for best painting in National Painting camp at Ujjain M.P. - 2005
 ▪️ Cash Award for best painting in National Painting camp at Ujjain M.P. - 2006
 ▪️Cash Award for best painting in National Painting camp at Himachal Art Heritage Himachal Pradesh 2008–09
` ▪️Honorable Mention award Kerala Lalith kala Academy Trissur – 2012

◾National level group shows
▪️2021 – India International Spiritual Art Festival, Online Art Exhibition. 
▪️2020 – Art Family International Online art Exhibition.
▪️ 2020 - Bharat Lalit kala Akademi Kanpur, organized online Art Exhibition.
▪️ 2017 - AUTUMN HUES Exhibition at Diletto Art Gallery Mangalore
▪️ 2017 -THE KUDLA Exhibition at Jehangir Art Gallery Mumbai
▪️ 2016 - ART BEAT Exhibition at Olive Bar& Kitchen & VEVA Art New Delhi
▪️ 2016 - Global Art Fair At world trade centre ,Mumbai
▪️ 2016-10 Kanarites, at Artist centre Mumbai
▪️ 2016 -TRIPLET BETWEEN NATURE at gallery gold Kolkatta
▪️ 2014 - Semi Abstract Exhibition at ChitrakalaParishathB’lore
▪️ 2014 - Art Mart Kajhraho M.P.
▪️ 2012 - Shree krishnaaya Namaha at Udupi art gallery, Udupi
▪️ 2011 - GERMINATION at Anaya’s art gallery Ahmadabad Gujarat
▪️ 2008 - ART FAIR - 2008 at Travancore Art Gallery Delhi
▪️ 2009 - Verdant Strokes Exhibition of paintings by Kerala Lalitkala Academy 
▪️ 2009 - Experiencing Art Exhibition at Delhi by Karnataka Lalithakala Academy
▪️ 2009 - Monsoon Palette Exhibition of paintings by Kerala Lalitkala Academy

◾Group shows 
▪️2022- ONESELF AND THE OTHERSELF at Jogen Chowdhury Centre for Arts, Kolkata.
▪️ 2022- ONESELF AND THE OTHERSELF at Santiniketan Society of Visual Art & Design Santiniketan, Kolkata.  
▪️ 2019 - Art Insight at SCube Art gallery mangalore.
▪️ 2019 - goup show at ART HOUZ Bangalore
▪️ 2017 - Udupi Parbha At malpe beach Udupi. Karnataka.
▪️ 2016 - MUNGARU art show and art reach an interactive session in association with SCube Art gallery Mangalore 
▪️ 2016 - Varna Ganapa at SCUBE art gallery Mangalore
▪️ 2012 - The Indian Mosaics Art Exhibition at Icon Art gallery Hyderabad  
▪️and more than 20 shows in all over India
◾Painting workshops : 2002 to 2021 more than 50 art workshops.
 ◾ Presently working at my studio. It is covered with full green nature. you are always welcome to my nature, home and studio
         
◾ARTIST VISHWAS M.
S/o. M. Keshava Bhat
Periyappady House
P.O. KudalMerkala
Via : Mangalpady,
Kasaragod, Kerala, INDIA
Pin- 671 324.  
+91 9495800421
Email : klc4101@gmail.com
TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 60x48 inches
YEAR : 2022TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 36x30 inches
YEAR : 2022TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 60x42 inches
YEAR : 2022TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 36x30 inches
YEAR : 2022TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 48x36 inches
YEAR : 2022TITLE : Mother Nature
MEDIA : Acrylic on canvas
SIZE : 48x48 inches
YEAR : 2016TITLE : Mother Nature
MEDIA : Acrylic on canvas
SIZE : 48x48 inches
YEAR : 2016TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 42x48 inches
YEAR : 2016TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 24x48 inches
YEAR : 2022TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 48x36 inches
YEAR : 2022TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 24x48 inches
YEAR : 2022TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 12x12 inches
YEAR : 2022TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 48x36 inches
YEAR : 2022TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 24x48 inches
YEAR : 2022TITLE : Mother Nature
MEDIA : Mixed media on canvas
SIZE : 48x36 inches
YEAR : 2022Mother Nature: 
       I understand art as a way to pay tribute to nature. Deep naturalism is always present in all work, a sincere connection with the primary elements: earth, water, air, fire and ether; that it’s the constitution of the real nature. A sincere approach to express how is our interaction with those elements in this era and the reflect of the disorders of the mind in relation to the order and balance of nature. This is main vision and resolution is full of gentle surprises of geometric and primitive forms mixed with interesting notes of surrealism.
       The organic textures used artist resemble us the native roots where he belongs to. Tribal elemental lines that emerge from a pure space giving a very intriguing and new figurative. The repetition of the motives builds different manifestations of universal mind, like the multiple cells constituting the whole physical and sycologic body. Not only profound vision means a link between the inner and the outer worlds, but also between the past and the present, using elements and concepts of both eras with an amazing facility and elegance. My vision of time manifested in the painting is unique.
       There is a pure intention in all works to show that desires and dreams are eternal, only the way we handle them changes. Somehow, I tries to explain that human being alone doesn't have the answers to the great questions of life, but embracing nature from a pure vision can helps us to live a joyful, meaningful life and find peace in ourselves. It means that sometimes, the way we have solved our desires in modern life, although much more sophisticated, are unable to get rid of all our inner suffering. Reconciliation ourselves with our primary roots, our own ancestors, can be like the great piruet pending in our lost souls.
        And that´s how we can find some kind of implicit ethic in works.
I have a new and curious perspective to give in the panorama of new Indian artists. 
◾ARTIST VISHWAS M.


ART GALLERY : ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ಸುತ್ತವೆ. ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. 
      ಇಂತಹ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕರು ಭೇಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ..... ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಿಂದ.....
       ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲುದ್ದೇಶಿಸುವ ಚಿತ್ರಕಲಾಪ್ರಿಯರು ನೇರವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
◾Address: 
ARTIST VISHWAS M.
S/o. M. Keshava Bhat
Periyappady House
P.O. KudalMerkala
Via : Mangalpady,
Kasaragod, Kerala, INDIA
Pin- 671 324.  
+91 9495800421
Email : klc4101@gmail.com
********************************************

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article