-->
ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆ - ಕವನ

ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆ - ಕವನ

     ಆದ್ಯಂತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ 
    ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ,                              ಈಶ್ವರಮಂಗಲ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ.

         

          ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆ - ಕವನ

ಅಜ್ಜಿಯು ಹೇಳುವ ಕಥೆಯದು ಚಂದ
ಕೇಳಲು ನಮಗೆ ಪರಮಾನಂದ ||ಪ||

ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆಯನು ಕೇಳುತ ನಾವು 
ಊಟ ತಿಂಡಿಯನು ಮರೆಯುವೆವು
ಅಜ್ಜಿಯು ಕಥೆಯನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟರೆ
ಸದ್ದನು ಮಾಡದೆ ಕೇಳುವೆವು 
ಅಜ್ಜಿಯು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳಲೆಲ್ಲಾ
ನೀತಿಯ ಪಾಠವು ಹೆಚ್ಚುಂಟು
ಪ್ರೀತಿಯ ಅಜ್ಜಿಯು ಕಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ 
ಕೊಡುವರು ನಮಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮೆಂಟು ||ಪ||

ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆಯನು ಹೇಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಜ್ಜನು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರುವರು
ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆಗೆ ಅಜ್ಜನು ಸೇರುತ 
ಉದ್ದದ ಕಥೆಯನು ಹೇಳುವರು
ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು 
ಅಜ್ಜಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡವರು
ಅಜ್ಜ - ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಲಿ ನಾವು
ನೀತಿಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವೆವು ||ಪ||

..............ಆದ್ಯಂತ್ 7ನೇ ತರಗತಿ 
ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಈಶ್ವರಮಂಗಲ, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ.

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article