-->
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು - 103

ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು - 103                  
          ಸ್ಮಿತಾ.ಕೆ   10ನೇ ತರಗತಿ  
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು 
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು
    ಚಿನ್ಮಯಿ   5ನೇ ತರಗತಿ
    ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು ಶಾಲೆ
    ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು
    ಮೆಲಿಶಾ 5ನೇ ತರಗತಿ 
   ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ರ ಅನುದಾನಿತ ಹಿರಿಯ 
   ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
   ತೃಶಾ 6ನೇ ತರಗತಿ 
   ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು 
   ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು    ಜೀವನ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ 
    ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ 
    ಕಾಡುಮಠ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು

   ವೀಕ್ಷಿತ್ ರೈ 4 ನೇ ತರಗತಿ 
   ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು 
   ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article