-->
ಹದ್ದು ಮತ್ತು ಗಿಳಿ - ಕಥೆ

ಹದ್ದು ಮತ್ತು ಗಿಳಿ - ಕಥೆ

                     ಹದ್ದು ಮತ್ತು ಗಿಳಿ-ಕಥೆ
 ವೈಷ್ಣವಿ ವೈ. ಕೆ. ಅಗ್ರಬೈಲು
  3 ನೇ ತರಗತಿ

                    ಹದ್ದು ಮತ್ತು ಗಿಳಿ
      ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಹದ್ದು ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಗಿಳಿಯೊಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ನೋಡಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಗಿಳಿಯು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮರಿ ಹೊರ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಹದ್ದು ಆ ಮರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಗಿಳಿಯು ಆಹಾರ ಹುಡುಕಲು ಆಚೆ ಹೋಯಿತು. ಆಗ ಹದ್ದು ಗಿಳಿ ಮರಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು.
ವೈಷ್ಣವಿ ವೈ.ಕೆ. ಅಗ್ರಬೈಲ್
3ನೇ ತರಗತಿ

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article