-->
ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಹಕ್ಕಿ - ಕವನ

ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಹಕ್ಕಿ - ಕವನ

ತಮೋಘ್ನ ಪಿ. 2 ನೇ ತರಗತಿ


ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಹಕ್ಕಿ - ಕವನ

ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಹಕ್ಕಿ
ಆಕಾಶದಲಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ
ಹಕ್ಕಿ ಕಾಳನ್ನು ಹುಡುಕುತಿದೆ
ಹುಡುಕಿ ತಿನ್ನುತಿದೆ
ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಅಂತ ಹಾರುತಿದೆ
ಹಾರುತಾ ಗೂಡಿಗೆ ಬಂದಿದೆ
ಮರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಳನ್ನು ತಿನಿಸುತಿದೆ
ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಅಂತ ಜೋಗುಳ
ಹಾಡುತಿದೆ.

ತಮೋಘ್ನ ಪಿ.
2ನೇ ತರಗತಿ
ಬಲ್ಮಠ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
ಮಂಗಳೂರು

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article