-->
ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕಲರವ - ಕವನ

ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕಲರವ - ಕವನ

                   ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕಲರವ - ಕವನ
                        ಅನುಲಕ್ಷ್ಮಿ 9ನೇ ತರಗತಿ
                   ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಂಚಿ

     ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕಲರವ

     ಬೆಳದಿಂಗಳ ಚಂದ್ರನು
     ವಜ್ರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವನು
     ಬಾನಂಗಳದಲಿ

ಮುತ್ತಿನಂತ ನಕ್ಷತ್ರ 
ಹೊಳೆಯುತಿವೆ ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣದಿ
ಆಕಾಶದಲಿ

      ಚಂದಿರ - ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಲರವ 
      ಬಾನಿನಲಿ
      ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಿ ಬರುತಿದೆ                 
      ಆನಂದದಲಿ ....
     
      ರಚನೆ : ಅನುಲಕ್ಷ್ಮಿ 9ನೇ ತರಗತಿ
     ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಂಚಿ
     ಕೊಳ್ನಾಡು ಬಂಟ್ಟಾಳ ತಾಲೂಕು
          

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article