-->
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 496

ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 496

ಮಕ್ಕಳ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು : ಸಂಚಿಕೆ - 496
ಅಪೂರ್ವ ರಾವ್
7ನೇ ತರಗತಿ
ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 
ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೋಕ್ಷ್ ಹೆಚ್ ಕುಲಾಲ್
6ನೇ ತರಗತಿ
ಬಾಲವಿಕಾಸ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ
ಸ್ಕೂಲ್, ಮಾಣಿ
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಜನನಿ  ಪಿ
7ನೇ ತರಗತಿ 
ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಉ.ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ
ಕೊಯಿಲ ಕೆ.ಸಿ.ಫಾರ್ಮ 
ಕಡಬ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪ್ರಿನ್ಸನ್ ಲಾಯ್ ಡಿ'ಸೋಜ
7ನೇ ತರಗತಿ
ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 
ಕೊಯಿಲ,  ಬಡಗನ್ನೂರು
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲಮಿತ ಸಿ. ಎಲ್
6ನೇ ತರಗತಿ 
ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ 
ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಣಾಜೆ 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಯಶ್ ದೀಪ್ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ
5ನೇ ತರಗತಿ
ಭಾರತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ 
ಸ್ಕೂಲ್ , ಮುಡಿಪು
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಫಾತಿಮಾ ನೌಫ
5ನೇ ತರಗತಿ
ಜಮೀಯತುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಹಿರಿಯ
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಇರಾ ಪರಪ್ಪು
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಲಹರಿ ಸಿ. ಎಲ್
6ನೇ ತರಗತಿ 
ವಿಶ್ವಮಂಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ 
ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಣಾಜೆ 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಪ್ರಿನ್ವಿಶಾ ಡಿ'ಸೋಜ
5ನೇ ತರಗತಿ
ದ.ಕ.ಜಿ.ಪಂ ಹಿ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ 
ಕೊಯಿಲ ಬಡಗನ್ನೂರು
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆAds on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article