-->
ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು - 77

ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಗಳು - 77

   ಕಿಶನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ 9 ನೇ ತರಗತಿ
   ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು 
   ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು
     ಸುಹಾನ್ ನಾಯಕ್ 7 ನೇ ತರಗತಿ 
     ಬಿ.ಎಮ್. ಅ.ಹಿ. ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ.ಮೂರೂರು,                     ಹೀರ್ಗಾನ,ಕಾರ್ಕಳ   ಚಿನ್ಮಯ 5 ನೇ ತರಗತಿ
   ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು 
   ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು   ಸುಹಾನ್ 6 ನೇ ತರಗತಿ 
   ಸೈಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್             ಬೋಂದೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು   ತೇಜಸ್ಪಿನಿ.ಎ.   9ನೇ ತರಗತಿ
   ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು ಶಾಲೆ.
   ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು
    ಶನ್ವಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ. 2ನೇ ತರಗತಿ 
    ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಒಡಿಯೂರು
    ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು

Ads on article

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article